NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Persoane vizate:

  • clienti magazine fizice sau magazin virtual SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL
  • imputerniciti (mandatari) ai clientilor
  • beneficiari / destinatari ai marfurilor, altii decat clientii din contractul de vanzare marfuri cu SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL
  • vizitatori magazine fizice sau magazin virtual SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL doreste sa isi asume angajamentul cu privire la respectarea legislatiei aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel incat sa ne bucuram in continuare de increderea dumneavoastra ("SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL " si/sau "Societatea").

Aceasta nota de informare este detalierea a cum, cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal atunci cand achizitionati un produs existent intr-unul din magazinele fizice SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL sau in magazinul virtual, cand vizitati website-ul nostru sau aplicatia mobila sau aveti interactiuni cu noi, conditiile in care le putem dezvalui altora si cum le pastram in conditii de siguranta.

Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal:

- va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL. la adresa de e-mail protectiadatelor@vopsescu.ro

- ne puteti contacta prin posta la sediul nostru social din Municipiul Iasi, calea Chisinaului, numarul 132, judetul Iasi.

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL poate obtine date cu caracter personal in mod direct

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL poate obtine date cu caracter personal in mod automat

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL poate obtine date cu caracter personal din alte surse

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL garanteaza drepturile cu privire la datele cu caracter personal

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL prelucreaza in mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL pastreaza datele cu caracter personal pe o perioada limitata

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL detine masuri rezonabile de asigurare a securitatii datelor cu caracter personal

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL obtine date cu caracter personal in mod direct

Ca regula, SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL obtine date cu caracter personal (adica orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila) direct de la dumneavoastra.

Daca sunteti client SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL, vom obtine datele dumneavoastra de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numarul de telefon), date rezultand din tranzactiile efectuate (cum ar fi detalii privind produsele achizitionate si modalitatile de plata alese) sau inregistrarea vocii (atunci cand ne contactati telefonic pentru diferite solicitari).

Daca sunteti client SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL, ati vizitat magazinul virtual sau ati utilizat aplicatia mobila, va putem solicita ocazional sa impartasiti cu noi sugestii sau opinii pentru a imbunatati serviciile noastre si maniera de prezentare a acestora.

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL poate obtine date cu caracter personal in mod automat

Pot exista situatii in care SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL obtine datele dumneavoastra cu caracter personal in mod automat.

Astfel, in cazul in care ati efectuat o achizitie a unui produs in magazinul virtual www.vopsescu.ro , detalii privind geolocalizarea si traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi prelucrate.

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL va interactiona cu dumneavoastra (a) in mediul online, (b) fizic, (c) ca urmare a accesarii de catre dumneavoastra a diferitelor reclame personalizate, pe care SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL sau furnizorii de servicii, actionand in numele SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL, vi le transmit.

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL poate obtine date cu caracter personal din alte surse

Pot exista situatii in care SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL obtine datele dumneavoastra cu caracter personal din alte surse.

Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi obtinute de SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL din surse legitime (ca urmare a vizitarii de catre dumneavoastra de website-uri partenere SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL), ca urmare a unor procese de fuziune sau ca urmare a dezvaluirii acestora de catre alte persoane (de exemplu, de catre clientul SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL, atunci cand ridicati marfa in numele lui, dv. avand calitatea de imputernicit/mandatar sau atunci cand sunteti nominalizat ca fiind destinatarul/beneficiarul catre care urmeaza sa facem livrarea marfurilor cumparate) pentru efectuarea unei achizitii a unui produs intr-un magazin fizic sau virtual SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL. In acest ultim caz, SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL considera ca partea contractanta (clientul SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL) este autorizat pentru dezvaluirea datelor dv. cu caracter personal.

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopuri determinate

Astfel, in functie de relatia existenta intre dumneavoastra si SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate daca avem consimtamantului dumneavoastra, daca sunt necesare pentru incheierea si desfasurarea relatiilor contractuale, daca sunt necesare ca SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL sa indeplineasca obligatii legale sau daca exista interese legitime ale SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL care nu prevaleaza drepturilor si libertatilor dumneavoastra fundamentale.

Mai exact, SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL  poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal daca avem consimtamantul dumneavoastra pentru:

- trimiterea materialelor publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, posta);

- verificarea satisfactiei clientilor in ceea ce priveste activitatea SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL si a colaboratorilor sai;

- personalizarea si transmiterea de oferte promotionale.

Daca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului, veti avea posibilitatea de a va oferi consimtamantul, de a refuza acordarea consimtamantului sau de a va exprima la un moment ulterior consimtamantul. In acest sens, intelegeti ca SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL va va putea contacta pana la momentul la care va veti exercita optiunea cu privire la consimtamant.

De asemenea, SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

- executarea contractului incheiat cu SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL;

- pentru conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare).

De asemenea, SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

- prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;

- in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;

- cooperarea cu autoritatile publice;

- gestionarea si pregatirea rapoartelor interne.

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL poate dezvalui date cu caracter personal unor terte parti

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, incluzand partenerii SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL, cum ar fi:

- furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti;

- orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achizitie, datorie sau vanzare de bunuri);

- consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;

- autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL garanteaza drepturile cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL garanteaza respectarea drepturilor dumneavoastra:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;

- dreptul la rectificare care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii care se aplica in cazul in care (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL  nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;

- dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

- dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este permisa de lege.

Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise:

- prin posta, la sediul nostru social din Municipiul Iasi, calea Chisinaului, numarul 132, judetul Iasi;

- prin email, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL  la adresa de e-mail protectiadatelor@vopsescu.ro

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL prelucreaza in mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL nu solicita in mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Daca situatia o va impune, SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai daca si in masura in care consimtamantul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de parinte sau de titularul raspunderii parintesti asupra acestei persoane.

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL pastreaza datele cu caracter personal pe o perioada limitata

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL va pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Pentru informatii suplimentare, va invitam sa consultati si documentul GDPR Termeni si conditii

Document actualizat in luna mai 2018

SC BUILDING GRAND CONCEPT SRL este o societatea comerciala cu sediul in Municipiul Iasi, judetul Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/329/2021 , cod unic de inregistrare RO43639530.